Barokní sýpka Ludéřov      

 

Vánoční čas na sýpce

15. - 22. prosince 2013

 

     Na závěr letošního roku jsem uspořádali předvánoční výstavu na sýpce. Využili jsme různé předměty vážící se k vánočním svátkům, ale převážnou část exponátů tvořily betlémy místních občanů a příznivců z nejbližšího okolí. Pro ty, kteří vánoční výstavu nestihli navštívit jsme se pokusili přiblížit kouzlo adventní doby na následujících obrázcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Karel Váňa           

 

Návštěva dětí z mateřské školky...

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Josef Žák           

 

Občanské sdružení U nás

DĚKUJE

za zapůjčení vánočních betlémů a vánočních dekorací 

rodině Bernadové z Nové Dědiny

Marii Brijarové z Ludéřova

rodině Koppové z Ludéřova

rodině Kosinové ze Střížova

rodině Kvapilové ze Slatinic

rodině Koupilové ze Střížova

Janu Orlovi z Přerova

rodině Pěchové z Olomouce

rodině Příborské z Olomouce

rodině Psotové ze Střížova

Haně Schafferové z Olomouce

Jaroslavě Skopalové z Čelechovic na Hané

Magdě Slavíčkové z Kostelce na Hané

rodině Smékalové z Ludéřova

rodině Sýkorové z Loučan

rodině Šejdové z Olomouce

rodině Šmídové z Olomouce

Josefu Štaffkovi z Náměště na Hané

rodině Štěrbové ze Střížova

rodině Tvrdoňové z Bolelouce

Janu Vařekovi z Ludéřova

Věře Váňové z Litovle

rodině Váňové ze Střížova

rodině Vychodilové ze Střížova

rodině Žákové z Drahanovic

 

 

 

(c) 2013 o.s. U nás