Barokní sýpka Ludéřov

Velikonoce pro děti

2. dubna 2015

 

 

Přišli jsme na sýpku za velikonočními zvyky a vyrušili jsme bílou paní

 

 

 

 

 

...tak jsme ji pozvali za ostatními...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zdenka Koppová a Josef Žák           

 

 

 

(c) 2015 U nás z.s.