Barokní sýpka Ludéřov

Černá hodinka na téma:

"Na věky tu přece nejsi, aneb hroby, hrobky, hřbitovy"

31. ledna 2016

 

   První letošní pořad v rámci Černých hodinek na sýpce jsme opět věnovali cestování. Tentokrát nás navštívila cestovatelka paní Veronik Pokorná s obrázky a vyprávěním  na téma různých zvyklostí  a podob při pochovávání lidských ostatků od Evropy přes Orient až po východní asijské státy. I když téma bylo pro někoho zvláštní, snímky i s vyprávěním byly nádherné a zajímavé. Obdivuhodná byla paměť cestovatelky, neboť všechny evropské ale hlavně orientální a asijská historické zeměpisné názvy a jména si pamatovala bez jakýchkoli poznámek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Karel Váňa           

 

 

 

(c) 2016 U nás z.s.