Barokní sýpka Ludéřov

Z domovů našich předků

zahájená 18. září 2016

 

 

 

Když se do expozice podívalo sluníčko...

 

Foto: Miroslav Kopp ml., Vladimír Navrátil, Josef Žák         

 

 

(c) 2016 U nás z.s.