Vánoční výstava

11. - 17. prosince 2017

 

   Vánoční výstava o letošním adventu  byla věnována hlavně dětem. K vidění totiž byly hračky, které dostávali jejich rodiče k vánocům a "dospěláci" mohli shlédnout vyšívané a háčkované dečky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední pohled na účastníky vánoční výstavy před návratem domů...

 

Poděkování: Barokní sýpka v Ludéřově touto cestou děkuje MUDr. Haně Frühaufové za zapůjčení kolekce panenek z její sbírky, paní Marii Schafferové za zapůjčení plechových hraček, paní Stanislavě Schneiderové za zapůjčení výšivek richelieu a paní Jaroslavě Skopalové za zapůjčení háčkovaných deček.

 

Foto: Karel Váňa  

 

 

(c) 2018 U nás z.s.