Barokní sýpka Ludéřov

Společná výstava obrazů Hany Pastrnkové, kreseb Jarmily Kovaříkové a psacích potřeb Gabriely Hrochové, Lucie Lichnovské a Miroslavy Ponížilové

6. května -  30. září 2018

 

 

 

Foto: Karel Váňa         

 

 

 

(c) 2018 U nás z.s.