Barokní sýpka Ludéřov

Odpolední čaj na téma "Jaro v přírodě"

17. března 2019

 

 

 

Jarní příroda se pomalu probouzí a bereme to jako samozřejmost. Ale to velké množství živočichů, brouků, květin, stromů, ptáků i organismů je její součástí a proměny. A o tom všem pan profesor velmi poutavě vyprávěl. A k tomu voněly nejrůznější bylinkové čaje...

 

 

Foto: Karel Váňa          

 

 

(c) 2019 U nás z.s.